Υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες μας

Ανακλυψτε τις υπηρεσίες μας και την διαδκικασία της δημιουργίας

σκεφτείτε, σχεδιάστε, δημιουργήστε, απολαύστε... επαναλάβετε

UAS - UAV

Αυτοματισμός σπιτιού - Αυτοματισμός

Μαθήματα ρομποτικής - Ρομποτική

Εφαρμογές υπολογιστών - Ανάπτυξη λογισμικού

Αυτοματισμός γραφείου - Αυτοματισμός

Smartphone apps - Ανάπτυξη λογισμικού

Infographics - Σχεδιασμός

Ηλεκτρονικό εμπόριο - Ανάπτυξη λογισμικού

Υπηρεσίες ανάπτυξης Διαδίκτυο των πραγμάτων (ΔτΠ) - Ανάπτυξη λογισμικού

Οχήματα εδάφους - UGV

Τρισδιάστατα μοντέλα - Σχεδιασμός

Σχεδιασμός ιστοσελίδων - Σχεδιασμός

Multicopter drones - UAV