Υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες μας

Ανακλυψτε τις υπηρεσίες μας και την διαδκικασία της δημιουργίας

σκεφτείτε, σχεδιάστε, δημιουργήστε, απολαύστε... επαναλάβετε

UAS - UAV

Multicopter drones - UAV

Smartphone apps - Ανάπτυξη λογισμικού

Σχεδιασμός ιστοσελίδων - Σχεδιασμός

Υπηρεσίες ανάπτυξης Διαδίκτυο των πραγμάτων (ΔτΠ) - Ανάπτυξη λογισμικού

Εφαρμογές υπολογιστών - Ανάπτυξη λογισμικού

Αυτοματισμός σπιτιού - Αυτοματισμός

Οχήματα εδάφους - UGV

Infographics - Σχεδιασμός

Τρισδιάστατα μοντέλα - Σχεδιασμός

Ηλεκτρονικό εμπόριο - Ανάπτυξη λογισμικού

Αυτοματισμός γραφείου - Αυτοματισμός

Μαθήματα ρομποτικής - Ρομποτική