Υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες μας

Ανακλυψτε τις υπηρεσίες μας και την διαδκικασία της δημιουργίας

σκεφτείτε, σχεδιάστε, δημιουργήστε, απολαύστε... επαναλάβετε

Υπηρεσίες ανάπτυξης Διαδίκτυο των πραγμάτων (ΔτΠ) - Ανάπτυξη λογισμικού

Infographics - Σχεδιασμός

Σχεδιασμός ιστοσελίδων - Σχεδιασμός

UAS - UAV

Multicopter drones - UAV

Οχήματα εδάφους - UGV

Εφαρμογές υπολογιστών - Ανάπτυξη λογισμικού

Τρισδιάστατα μοντέλα - Σχεδιασμός

Αυτοματισμός σπιτιού - Αυτοματισμός

Αυτοματισμός γραφείου - Αυτοματισμός

Μαθήματα ρομποτικής - Ρομποτική

Ηλεκτρονικό εμπόριο - Ανάπτυξη λογισμικού

Smartphone apps - Ανάπτυξη λογισμικού