Υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες μας

Ανακλυψτε τις υπηρεσίες μας και την διαδκικασία της δημιουργίας

σκεφτείτε, σχεδιάστε, δημιουργήστε, απολαύστε... επαναλάβετε

Υπηρεσίες ανάπτυξης Διαδίκτυο των πραγμάτων (ΔτΠ) - Ανάπτυξη λογισμικού

Αυτοματισμός σπιτιού - Αυτοματισμός

Multicopter drones - UAV

Τρισδιάστατα μοντέλα - Σχεδιασμός

Μαθήματα ρομποτικής - Ρομποτική

Εφαρμογές υπολογιστών - Ανάπτυξη λογισμικού

Ηλεκτρονικό εμπόριο - Ανάπτυξη λογισμικού

Smartphone apps - Ανάπτυξη λογισμικού

UAS - UAV

Αυτοματισμός γραφείου - Αυτοματισμός

Infographics - Σχεδιασμός

Σχεδιασμός ιστοσελίδων - Σχεδιασμός

Οχήματα εδάφους - UGV