Υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες μας

Ανακλυψτε τις υπηρεσίες μας και την διαδκικασία της δημιουργίας

σκεφτείτε, σχεδιάστε, δημιουργήστε, απολαύστε... επαναλάβετε

Εφαρμογές υπολογιστών - Ανάπτυξη λογισμικού

Τρισδιάστατα μοντέλα - Σχεδιασμός

Smartphone apps - Ανάπτυξη λογισμικού

Οχήματα εδάφους - UGV

Ηλεκτρονικό εμπόριο - Ανάπτυξη λογισμικού

Multicopter drones - UAV

Μαθήματα ρομποτικής - Ρομποτική

Υπηρεσίες ανάπτυξης Διαδίκτυο των πραγμάτων (ΔτΠ) - Ανάπτυξη λογισμικού

Infographics - Σχεδιασμός

Σχεδιασμός ιστοσελίδων - Σχεδιασμός

Αυτοματισμός γραφείου - Αυτοματισμός

Αυτοματισμός σπιτιού - Αυτοματισμός

UAS - UAV