Υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες μας

Ανακλυψτε τις υπηρεσίες μας και την διαδκικασία της δημιουργίας

σκεφτείτε, σχεδιάστε, δημιουργήστε, απολαύστε... επαναλάβετε

Αυτοματισμός γραφείου - Αυτοματισμός

UAS - UAV

Οχήματα εδάφους - UGV

Σχεδιασμός ιστοσελίδων - Σχεδιασμός

Μαθήματα ρομποτικής - Ρομποτική

Ηλεκτρονικό εμπόριο - Ανάπτυξη λογισμικού

Smartphone apps - Ανάπτυξη λογισμικού

Αυτοματισμός σπιτιού - Αυτοματισμός

Τρισδιάστατα μοντέλα - Σχεδιασμός

Εφαρμογές υπολογιστών - Ανάπτυξη λογισμικού

Multicopter drones - UAV

Infographics - Σχεδιασμός

Υπηρεσίες ανάπτυξης Διαδίκτυο των πραγμάτων (ΔτΠ) - Ανάπτυξη λογισμικού