Υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες μας

Ανακλυψτε τις υπηρεσίες μας και την διαδκικασία της δημιουργίας

σκεφτείτε, σχεδιάστε, δημιουργήστε, απολαύστε... επαναλάβετε

Multicopter drones - UAV

Οχήματα εδάφους - UGV

Εφαρμογές υπολογιστών - Ανάπτυξη λογισμικού

Μαθήματα ρομποτικής - Ρομποτική

Σχεδιασμός ιστοσελίδων - Σχεδιασμός

Τρισδιάστατα μοντέλα - Σχεδιασμός

Αυτοματισμός σπιτιού - Αυτοματισμός

Smartphone apps - Ανάπτυξη λογισμικού

UAS - UAV

Infographics - Σχεδιασμός

Ηλεκτρονικό εμπόριο - Ανάπτυξη λογισμικού

Υπηρεσίες ανάπτυξης Διαδίκτυο των πραγμάτων (ΔτΠ) - Ανάπτυξη λογισμικού

Αυτοματισμός γραφείου - Αυτοματισμός