Υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες μας

Ανακλυψτε τις υπηρεσίες μας και την διαδκικασία της δημιουργίας

σκεφτείτε, σχεδιάστε, δημιουργήστε, απολαύστε... επαναλάβετε

Οχήματα εδάφους - UGV

Μαθήματα ρομποτικής - Ρομποτική

Ηλεκτρονικό εμπόριο - Ανάπτυξη λογισμικού

Σχεδιασμός ιστοσελίδων - Σχεδιασμός

Αυτοματισμός γραφείου - Αυτοματισμός

UAS - UAV

Τρισδιάστατα μοντέλα - Σχεδιασμός

Υπηρεσίες ανάπτυξης Διαδίκτυο των πραγμάτων (ΔτΠ) - Ανάπτυξη λογισμικού

Infographics - Σχεδιασμός

Multicopter drones - UAV

Εφαρμογές υπολογιστών - Ανάπτυξη λογισμικού

Smartphone apps - Ανάπτυξη λογισμικού

Αυτοματισμός σπιτιού - Αυτοματισμός