επέκεινα χώρα

επέκεινα χώρα ( Ιστοσελίδα )

Πληροφορίες

Λεπτομέριες

Περιγραφή

Η επέκεινα χώρα είναι ιδέα, τόπος, χρόνος, καιρός, πνεύμα, στάση ζωής. Είναι η χώρα πέρα απ’ τα βουνά (Ζαγόρι), στην Ήπειρο-άπειρο χώρα, τόπος γενναιοδωρίας, ανάτασης, έμπνευσης, μάθησης. «Επέκεινα», προηγούμενο ή σε έναν βαθμό μεγαλύτερο από τη γνώση ή την εμπειρία, το άγνωστο που προσπαθούμε συνεχώς να κατακτήσουμε. Οι βεβαιότητες διχάζουν τους ανθρώπους, η διαφορετικότητα τους ενώνει.

Προβολή